Bagaimanakah kami boleh membantu anda?

Hubungi kami di pejabat Giganation GIB Berhad yang terdekat dengan anda atau hantarkan pertanyaan perniagaan secara dalam talian.

Giganation GIB Berhad merupakan Syarikat yang tidak ternilai. Pasukan kami telah bekerja keras untuk membantu seramai mungkin orang awam untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Ammar Dun
IT Department, GIB Arau

PEMBANGUNAN ASET DAN PENGURUSAN LIABILITI

Pembangunan aset dan pengurusan liabiliti adalah perkhidmatan yang diletakkan di bawah jabatan kewangan syarikat untuk mengurus dan mentadbir segala liabiliti pelanggan yang berada di peringkat B40. Ini merupakan inisiatif luar biasa syarikat untuk mengurangkan bebanan pelanggan tanpa pinjaman dengan menggunakan seratus peratus sistem yang diberi nama Sistem Gigamatic dan Ibramatic untuk menyeimbangkan kadar pendapatan pelanggan dengan kadar liabiliti yang menjadi bebanan. Kos perkhidmatan yang dikenakan kepada pelanggan adalah berdasarkan kepada nilai liabiliti semasa pelanggan.

X