Piagam Pelanggan

Untuk melaksanakan dan memenuhi hasrat Dasar Kualiti, Objektif Kualiti yang dijadikan sebagai kayu pengukur pencapaiannya ialah :-

Kepakaran dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan proses utama unit ini telah digariskan dengan nyata terhadap pretasi tugas. Petunjuk-petunjuk ini akan dikaji semula oleh pengurusan Giganation GIB Berhad untuk memastikan organisasi ini mencapai objektif – objektifnya semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

X