OBJEKTIF SYARIKAT

"Kami memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menyampaikan jawapan yang Anda perlukan untuk maju."
Logo _ GIB
Nahur Azad
Managing Director.

0

kes
selesai

0

perunding di
seluruh Malaysia

0

bilangan
projek

0

kepuasan
hati pelanggan

Nilai teras kami

Sifat Integriti

350 profesional firma ini membantu pelanggan mengoptimumkan perniagaan mereka, meningkatkan operasi dan profil risiko mereka.

Privasi dan Keselamatan

Keupayaan dan modal intelektual kami ditingkatkan dengan kepakaran industri kami yang mendalam dan pendekatan kolaboratif langsung.

Berpandangan Jauh

Giganation GIB Berhad berpendapat kepemimpinan terbukti dalam buku agenda kami, kertas putih, laporan penyelidikan di akhbar perniagaan.

Perkhidmatan Berkualiti

Profesional kami melihat apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, mencabar pemikiran konvensional, dan secara konsisten memberikan penyelesaian inovatif.

Kakitangan Berwibawa

Institut menghubungkan syarikat itu dengan pemimpin terkemuka komuniti akademik untuk penyelidikan bersama mengenai isu-isu perbatasan.

Penyelesaian Inovasi

Kami bekerjasama dengan eksekutif kanan untuk mempercepat pelaksanaan melalui gabungan pendekatan analisis dan pengurusan.

VISI SYARIKAT

Terus bersaing di pasaran global untuk meningkatkan lagi tahap portfolio kewangan pengguna berada di atas paras pengguna bijak ekonomi dan berkapasiti pendapatan tinggi serta kadar liabiliti yang rendah (low commitment) yang sudah pasti menjanjikan pertumbuhan dan perkembangan dalaman industri perkhidmatan dan kewangan berada di bawah satu jaringan komunikasi bertaraf antarabangsa. Syarikat ini akan menjalankan perniagaan serta perkhidmatan dan sentiasa menyokong usaha kerajaan dalam membangunkan ekonomi alaf milenium yang lebih berwawasan.

Menjanjikan pertumbuhan dan perkembangan dalaman industri perkhidmatan dan kewangan berada di bawah satu jaringan komunikasi bertaraf antarabangsa.

Sebuah syarikat yang terulung di Malaysia yang menjalankan usaha untuk membuat pembangunan dan pengurusan liabiliti secara sistematik melalui sistem Gigamatic dan Ibramatic ke atas penstrukturan secara dalaman (intangible structural) ke atas portfolio pinjaman atau pembiayaan yang mempunyai banyak kos tersembunyi (hidden cost) yang rata-rata tidak difahami oleh masyarakat. Keupayaan penyelesaian lengkap melalui gabungan sistem Gigamatic dan Ibramatic dengan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dapat memberi satu solution atau penyelesaian ke atas pelanggan supaya wujud satu kaedah yang lebih telus, jelas dan berintegriti. Penyelesaian ini adalah satu keperluan dan keuntungan kepada dunia kewangan agar tidak wujud situasi yang tidak seimbang dalam proses pengamalan sistem ekonomi yang sebenarnya. Dengan situasi ini dapatlah GIGANATION GIB BERHAD menyumbang dan membantu kerajaan Malaysia untuk membawa ekonomi Malaysia berasaskan sistem yang lebih efisien dan canggih di mata dunia.

Keupayaan penyelesaian lengkap melalui gabungan sistem Gigamatic dan Ibramatic dengan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dapat memberi satu solution atau penyelesaian ke atas pelanggan supaya wujud satu kaedah yang lebih telus, jelas dan berintegriti.

MISI SYARIKAT

MATLAMAT SYARIKAT

Tumpuan utama kepada keputusan pengguna dan menepati aspirasi pelanggan adalah sesuatu yang jitu bagi GIGANATION GIB BERHAD untuk memperkasakan sistem ini supaya berada pada landasan dan momentum yang seimbang, selari dengan perkembangan dunia ekonomi semasa. Perkembangan teknologi maklumat yang pesat dan kesedaran betapa pentingnya diwujudkan satu sistem untuk mengubah landskap kewangan individu agar berada di garisan individu berpendapatan tinggi dan bebas liabiliti.

Sistem ini supaya berada pada landasan dan momentum yang seimbang, selari dengan perkembangan dunia ekonomi semasa.

X