Latar Belakang

GIGANATION GIB BERHAD adalah sebuah syarikat yang didaftarkan pada 6 hb Disember 2017 dan secara umumnya syarikat ini mula diberi peranannya pada tahun 1998. Ketika itu, dunia menghadapi masalah krisis ekonomi yang menjadi cabaran kepada GIGANATION GIB BERHAD mencari alternatif untuk penyelesaian secara saintifik dalam mengatasi masalah ekonomi agar persepsi sistem ekonomi sedia ada dan amalannya boleh mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat dunia khasnya. Melalui kaedah dan pemahaman dalam ekonomi yang berbeza dan kesannya ke atas kemasyarakatan global, telah memberi satu inspirasi dan inovasi kepada keluarga GIGANATION GIB BERHAD mengadaptasikan keadaan tersebut agar semua masalah yang berkaitan dengan nilai tanggungan liabiliti ke atas pinjaman atau pembiayaan di institusi kewangan yang sudah pasti menjanjikan kesan yang negatif ke atas portfolio kewangan peminjam khususnya dalam menghadapi suasana krisis sedemikian dan di masa akan datang.

X