PERTANIAN DI BAWAH PROGRAM (T.O.A) DI TIMAH TASOH, PERLIS.

PERTANIAN DI BAWAH PROGRAM (T.O.A) DI TIMAH TASOH, PERLIS.

Berikut merupakan lokasi terbaru penempatan projek pertanian yang dijalankan oleh Syarikat Giganation GIB Berhad (GIB) untuk aktiviti penanaman. GIB di bawah Transformation Oriented Agriculture (T.O.A) akan menguruskan Agrobusiness gaya korporat untuk memberi produktiviti yang lebih efisen. Penanaman dan hasil pertanian ini mampu memberi pendapatan pasif kepada semua ahli dalam Syarikat Giganation GIB Berhad. Cabaran pertanian adalah perniagaan sesuatu yang memberi sumbangan besar kepada KDNK malaysia.

Aktiviti pertanian ini dijangka akan dimulakan pada pertengahan bulan Oktober 2020.

X