WARGA EMAS & RAWATAN DIALISIS

WARGA EMAS & RAWATAN DIALISIS

Lokasi : Kawasan Bandar & Luar Bandar
Tarikh Pelancaran : Akan Datang
Aktiviti yang dijalankan :-
1. Membantu warga emas
2. Membantu menyelesaikan kos rawatan dialisis.

Ringkasan
Giganation GIB Berhad bakal menyediakan kemudahan untuk membantu warga emas dan orang yang berhadapan dengan masalah kesihatan buah pinggang yang melibatkan rawatan secara dialisis melalui Program Tanggungjawab Sosial Korporat @ CSR ke atas Warga Emas yang memerlukan. Syarikat Giganation GIB Berhad bersama dengan anak syarikat dalam proses untuk menyusun strategik ini untuk manfaat semua warga emas yang terlibat.

X